Thành phố Atlantic 

Dự án Tối ưu Hóa Tín hiệu Đại lộ Thái Bình Dương 

Thành phố Atlantic sẽ tổ chức một Trung tâm Thông tin Công cộng (PIC) nhằm thông báo cho cư dân địa phương, các quan chức, doanh nghiệp và công chúng về việc triển khai dự án hệ thống tín hiệu giao thông tiên tiến dọc theo tuyến đại lộ Thái Bình Dương từ Hartford Avenue đến Massachusetts Avenue tại thành phố Atlantic. Mục đích của Trung tâm Thông tin Công cộng này là chia sẻ thông tin về dự án và thu nhận ý kiến đóng góp về cải thiện thời gian tín hiệu giao thông.


Dự án này được tài trợ bằng cách sử dụng các nguồn kinh phí từ Chương trình Cải thiện Ô nhiễm Khí quyển và Giảm tắc nghẽn (CMAQ) của Cục Quản lý Đường cao tốc Liên bang (FHWA) thông qua Tổ chức Kế hoạch Giao thông miền Nam New Jersey (SJTPO). Buổi họp này sẽ diễn ra vào thứ Ba, ngày 20 tháng 6 từ 18:00-20:00 với một buổi trình bày và thảo luận câu hỏi. Buổi họp được tiến hành tuân thủ các quy định Liên bang và Tiểu bang và mở cửa cho tất cả thành viên của công chúng.

Yêu cầu dịch:

Nếu bạn dự định tham dự cuộc họp trực tiếp vào ngày 20 tháng 6 năm 2023 và muốn yêu cầu sự hiện diện của một thông dịch viên từ tiếng Anh sang tiếng Việt, vui lòng liên hệ với Leo Almazar qua địa chỉ email leomar.almanzar@mbakerintl.com hoặc gọi số 973-776-8632 trước ngày 17 tháng 6 năm 2023.Thông tin cuộc họp

 

Ngày:    Thứ Ba, ngày 20 tháng 6 năm 2023

 

Thời gian:   6:00 PM – 8:00 PM

 

Địa điểm: Carnegie Center

      35 South Martin Luther King Boulevard

                 Phòng bài giảng ở tầng 2

                 Atlantic City, NJ 08401

 

Ý kiến bằng văn bản

 

Ý kiến bằng văn bản về dự án có thể được gửi qua đường bưu điện đến::

 

Uzo Ahiarakwe, PE, PLS, PP, CME, City Engineer

Office of the City Engineer

City Of Atlantic City

1301 Bacharach Boulevard, Suite 603

Atlantic City, NJ, 08401

 

Ý kiến sẽ được tiếp nhận cho đến hết ngày thứ Tư, ngày 5 tháng 7 năm 2023.


Thông tin

Thành phố Atlantic City, phối hợp với Tổ chức Kế hoạch Giao thông miền Nam New Jersey (SJTPO), Sở Giao thông New Jersey (NJDOT) và Cục Quản lý Đường cao tốc Liên bang, cam kết cải thiện khả năng di chuyển, giảm tắc nghẽn và cải thiện chất lượng không khí thông qua cải tiến hạ tầng giao thông.


Thành phố Atlantic City đã nhận được nguồn tài trợ Cải thiện Ô nhiễm Khí quyển và Giảm tắc nghẽn (CMAQ) từ liên bang để triển khai hệ thống tín hiệu giao thông tiên tiến cho tuyến đại lộ Thái Bình Dương từ Hartford Avenue đến Massachusetts Avenue.


Tuyến đường này bao gồm 35 giao lộ được trang bị tín hiệu giao thông. Công việc lập kế hoạch và thiết kế ban đầu đã bắt đầu từ tháng 1 năm 2023, với việc hoàn thành thiết kế cấp khái niệm cho tuyến đường.


Các cải tiến đề xuất bao gồm:

 

 

Thành phố Atlantic City hiện đang hợp tác với công ty Michael Baker International, Inc. để tiến hành thiết kế cải thiện hệ thống tín hiệu giao thông.